Polecamytakże:

 • Uczymy się pisać

  Uczymy się pisać

  Nauka pisania przebiega w zasadzie na dwóch etapach, z czego nie można wcale powiedzieć, że jeden jest ważniejszy od drugiego. Obydwa są ważne i istotne, obydwa odgrywają swoją znaczącą rolę. Po pierwsze, początki nauki pisania mają miejsce jeszcze w domu i sali przedszkolnej. Wszelkiego rodzaju rysowanie, kolorowanie, czy malowanie, to trenowanie rączki do tego, by […]

 • Początki pisania

  Początki pisania

  Pierwsze literki zwykle pisane są przez dzieci jeszcze przed rozpoczęciem edukacji szkolnej. Zwykle proszą rodziców by im pokazać kilka prostych literek, prostych słów i odzwierciedlają to, co jest napisane przez dorosłego. Tu, ważne jest by nie naciskać dzieci do tego typu aktywności. Dopóki samodzielnie chcą to robić, dopóki same się do tego rwą, to niech […]

 • Zasady weryfikacji

  Zasady weryfikacji

  Liczba zatrudnionych pracowników na stanowisku weryfikacji zależy od przepustowości remontowej warsztatu. Na przykład przy rocznej przepustowości ok. 500 remontów podwozi ciągników powinno być zatrudnionych 3 pracowników. Przy tej liczbie zatrudnionych schodzące z demontażu części całkowicie wypełniają pracownikom czas potrzebny na wykonanie pomiarów i sklasyfikowanie części z grupy B i D z jednoczesną możliwością wypełnienia protokółów […]

 • Zaklady wykonawcze

  Zaklady wykonawcze

  W zakładach naprawczych ze względu na dużą różnorodność weryfikowanych części właściwa organizacja pracy może w zasadniczy sposób zmniejszyć pracochłonność. Celowym rozwiązaniem organizacyjnym będzie przeprowadzanie weryfikacji w seriach, np. po dziesięć ciągników, przy czym arkusz weryfikacyjny  wypełniany jest w jednym egzemplarzu. Opracowany on powinien być dla wszystkich zespołów ciągnika z zachowaniem kolejności przyjętej w karcie technologicznej […]

 • Wyposazenie stanowiska

  Wyposazenie stanowiska

  Stanowisko weryfikacji ze względu na zachowanie ustalonej kolejności w procesie technologicznym powinno być zlokalizowane między pomieszczeniem myjni a rozdzielnią ? kompletownią. Drogi transportowe przebiegające przez stanowisko weryfikacji muszą być usytuowane tak, aby nie przeszkadzały weryfikatorom w pracy i pozwalały na łatwy transport części. Stanowisko weryfikacji, ze względu na bezpośrednią odpowiedzialność materialną zatrudnionych weryfikatorów, musi być […]