Polecamytakże:

 • Uczymy się pisać

  Uczymy się pisać

  Nauka pisania przebiega w zasadzie na dwóch etapach, z czego nie można wcale powiedzieć, że jeden jest ważniejszy od drugiego. Obydwa są ważne i istotne, obydwa odgrywają swoją znaczącą rolę. Po pierwsze, początki nauki pisania mają miejsce jeszcze w domu i sali przedszkolnej. Wszelkiego rodzaju rysowanie, kolorowanie, czy malowanie, to trenowanie rączki do tego, by […]

 • Początki pisania

  Początki pisania

  Pierwsze literki zwykle pisane są przez dzieci jeszcze przed rozpoczęciem edukacji szkolnej. Zwykle proszą rodziców by im pokazać kilka prostych literek, prostych słów i odzwierciedlają to, co jest napisane przez dorosłego. Tu, ważne jest by nie naciskać dzieci do tego typu aktywności. Dopóki samodzielnie chcą to robić, dopóki same się do tego rwą, to niech […]

 • Zasady weryfikacji

  Zasady weryfikacji

  Liczba zatrudnionych pracowników na stanowisku weryfikacji zależy od przepustowości remontowej warsztatu. Na przykład przy rocznej przepustowości ok. 500 remontów podwozi ciągników powinno być zatrudnionych 3 pracowników. Przy tej liczbie zatrudnionych schodzące z demontażu części całkowicie wypełniają pracownikom czas potrzebny na wykonanie pomiarów i sklasyfikowanie części z grupy B i D z jednoczesną możliwością wypełnienia protokółów […]

 • Zaklady wykonawcze

  Zaklady wykonawcze

  W zakładach naprawczych ze względu na dużą różnorodność weryfikowanych części właściwa organizacja pracy może w zasadniczy sposób zmniejszyć pracochłonność. Celowym rozwiązaniem organizacyjnym będzie przeprowadzanie weryfikacji w seriach, np. po dziesięć ciągników, przy czym arkusz weryfikacyjny  wypełniany jest w jednym egzemplarzu. Opracowany on powinien być dla wszystkich zespołów ciągnika z zachowaniem kolejności przyjętej w karcie technologicznej […]

 • Wyposazenie stanowiska

  Wyposazenie stanowiska

  Stanowisko weryfikacji ze względu na zachowanie ustalonej kolejności w procesie technologicznym powinno być zlokalizowane między pomieszczeniem myjni a rozdzielnią ? kompletownią. Drogi transportowe przebiegające przez stanowisko weryfikacji muszą być usytuowane tak, aby nie przeszkadzały weryfikatorom w pracy i pozwalały na łatwy transport części. Stanowisko weryfikacji, ze względu na bezpośrednią odpowiedzialność materialną zatrudnionych weryfikatorów, musi być […]

 • Tworzywa

  Tworzywa

  Tworzywo wysokocierne powinno być odporne na duże naciski jednostkowe i to w warunkach udarów cieplnych, które występują na powierzchniach tarcia. Materiały używane na elementy przeciwślizgowe o dużej gwarantowanej trwałości musi charakteryzować niewielka zużywalność oraz odporność na działanie wody i produktów naftowych. Najbardziej rozpowszechnione są obecnie tworzywa fenoloformaldehydowe, które mogą być stosowane z dodatkiem kauczuku. Jako […]

 • Tarcie w maszynach

  Tarcie w maszynach

  Zjawisko tarcia towarzyszy wszelkiemu ruchowi wpływając ujemnie na sprawność mechaniczną maszyn, równocześnie jednak umożliwia poruszanie oraz działanie wielu mechanizmów. Tarcie można podzielić na tarcie zewnętrzne statyczne i kinetyczne, występujące na powierzchniach ciał stałych, oraz na tarcie wewnętrzne, tj. lepkość cieczy i gazów. Tarcie wewnętrzne w ciałach stałych przejawia się w zdolności do tłumienia drgań, pełzaniu […]

 • Rozplanowanie

  Rozplanowanie

  W skład wydziału metalizacji powinno wchodzić stanowisko metalizacji natryskowej, piaskownia, stanowisko przygotowania powierzchni, magazynek podręczny, magazyn butli z gazami technicznymi, pomieszczenie dla sprężarek, oddzielna szatnia dla metalizatorów i personelu pomocniczego oraz umywalnia z ciepłym natryskiem. Zasadnicze stanowisko metalizacji przewidziane jest wyłącznie do wykonania natrysku metali na już przygotowaną powierzchnię. Mogą być na nim wykonywane również […]

 • Podwyzszanie powierzchni

  Podwyzszanie powierzchni

  Zwiększanie odporności warstwy wierzchniej na zużycie można osiągnąć przez jej utwardzenie oraz umocnienie. Utwardzenie polega na zwiększeniu twardości poprzez zmiany strukturalne i chemiczne osiągnięte na drodze obróbki cieplnej lub cieplno-chemicznej. Takie zabiegi jak na węglanię, azotowanie, cyjanowanie oraz hartowanie powierzchniowe pozwalają wytworzyć warstwę wierzchnią o żądanych właściwościach, dużej odporności na ścieranie i zmęczenie. Umocnienie warstwy […]

 • Modele determistyczne

  Modele determistyczne

  Modele determistyczne rozwiązuje się za pomocą równań różniczkowych, względnie programowania liniowego, modele probabilistyczne zaś zmuszają do korzystania z rachunku prawdopodobieństwa. Metody statystyki matematycznej służą rozwiązaniu modeli statystycznych. Natomiast modele strategiczne wymagają zastosowania teorii gier dla wyszukania optymalnych rozwiązań. Tworzenie modelu matematycznego dla problemów obsługi technicznej opiera się najczęściej na teorii kolejek. Istotnym zagadnieniem jest optymalizacja […]

 • Granizcne zuzycie czesi

  Granizcne zuzycie czesi

  Każda para kinematyczna w okresie działania ulega zużyciu, którego efektem jest powiększenie się luzu. Pracę części można podzielić na trzy zasadnicze okresy, w których następuje zwiększanie się luzów między współpracującymi częściami. W okresie docierania szybko następuje powiększanie się luzów nominalnych, zmniejszenie nierówności ? chropowatości poobróbczej, powiększenie powierzchni styku, przez co zwiększa się odporność na obciążenia. […]

 • Eksploatacja sprzetu technicznego

  Eksploatacja sprzetu technicznego

  Na trwałość sprzętu istotny wpływ mają czynniki eksploatacji. Warunki pracy maszyn narzucają wytężenie poszczególnych węzłów konstrukcji, wpływając tym samym na intensywność zużywania się elementów konstrukcji. Zabiegi konserwacyjne i regulacyjne mają na celu zapobieganie wzrostu tej intensywności. Do najistotniejszych czynników właściwej eksploatacji należą: ? przeszkolenie personelu obsługi bezpośredniej i obsługi technicznej, ? prawidłowe dotarcie nowych mechanizmów, […]